×
HelsinkiMissio käyttää evästeitä varmistaakseen mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt käyttöehdot ja evästeiden käytön. Lue lisää ›
Hyväksy

Mitä jos musiikkikasvatus olisi kaikille kuuluva peruspalvelu?

Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari ja ArtsEqual-tutkimushanke yhteistyössä

Sanna Kivijärvi 

Mikä on ArtsEqual? 

Taideyliopiston hallinnoima ArtsEqual-tutkimushanke on sekä kansallisesti että kansainvälisesti katsottuna eräs kaikkien aikojen suurimmista taidetta ja taidekasvatusta koskevista tutkimushankkeista. Vuonna 2015 käynnistyneessä monitieteisessä hankkeessa tarkastellaan kuinka taide ja taidekasvatus voivat lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. ArtsEqual-tutkimus kysyy: Mitkä mekanismit ylläpitävät eriarvoisuutta taiteen ja taidekasvatuksen nykyisissä palveluissa? Entä miten palveluja tulisi kehittä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista? 

ArtsEqual-hankkeessa analysoidaan taiteen ja taidekasvatuksen toteuttamista muun muassa kouluissa, taiteen perusopetuksessa, vanhuspalveluissa, sairaaloissa, monikulttuurisessa nuorisotyössä, vammaistyössä ja vankiloissa. Hankkeen kuusi tutkimusryhmää ja yli kahdeksankymmentä tutkijaa painottavat tutkimuksissaan yhteistyötä taiteiden ja muiden alojen välillä taiteen itsenäinen asema huomioiden. ArtsEqual on lyhenne sanoista ”The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality” ja hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelmastaan. 

Innovaatioita musiikkikasvatukseen Resonaarista 

ArtsEqual-tutkimushanke toimii yhteistyössä yli 50 vuorovaikutuskumppanin kanssa, joita ovat esimerkiksi ministeriöt, kunnat, oppilaitokset, yliopistot ja kansalaisjärjestöt. Yksi merkittävimmistä ArtsEqual-hankkeen vuorovaikutuskumppaneista ja tutkimusympäristöistä on Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari. Resonaari on edistänyt yhdenvertaisuutta musiikkikasvatuksen alalla jo yli 20 vuotta tarjoten tavoitteellista musiikkikasvatusta niin sanottuihin erityisryhmiin kuuluville oppilaille. 

Resonaarin musiikkikoulu on osa taiteen perusopetuksen järjestelmää, joka organisoi taidekasvatusta peruskoulun ulkopuolella. Resonaarin noin 300 oppilasta opiskelevat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa noudattaen – yhdenvertaista ja saavutettavaa opetuksesta tekee muun muassa se, että Resonaarissa ei ole pääsykokeita ja oppilaiden oppimissuunnitelmat ovat yksilöllistettyjä. Keskus tarjoaa myös myöhäisiän musiikkikasvatusta oppijoille, joille opiskeleminen musiikkioppilaitoksissa on usein vaikeasti saavutettavissa ikärajoitusten vuoksi vaikka varsinaisia oppimiseen liittyviä pulmia ei olisikaan. 

Musiikkikoulutoiminnan lisäksi Resonaari tuottaa asiantuntijapalveluja, jotka on suunnattu esimerkiksi varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja musiikkioppilaitosten opettajille, sosiaalialan henkilöstölle ja eri alojen tutkijoille. Nämä palvelut koostuvat pääosin koulutustoiminnasta ja kansainvälisen asiantuntijaverkoston ylläpitämisestä. Eräs keskuksen tunnetuimmista toimintamuodoista on Resonaarigroup, kuuden erilaisen oppijan muodostama ammattiorkesteri, joka perustuu tuettuun työllistymiseen. Resonaarigroupin jäsenet opettavat apuopettajina musiikkikoulussa ja ovat mukana tuottamassa Resonaarin asiantuntijapalveluja. Resonaarissa toteutetaan myös Soittokaveri-vapaaehtoistoimintaa, joka paitsi tukee oppilaiden musiikkiharrastusta soitto- ja bändituntien ulkopuolella, myös tarjoaa foorumin kohtaamisille ja vuorovaikutussuhteiden muodostumiselle erilaisista taustoista olevien ihmisten välillä. 

Useat Resonaarin toimintamuodoista ovat monialaisesti sovellettavissa, mutta erityisesti keskus toimii tutkimusympäristönä ArtsEqual-hankkeen tutkimusryhmälle ”Arts Education for All”, joka on keskittynyt taiteen perusopetusjärjestelmän tutkimiseen. Resonaaria koskevat osaprojektit ovat pääosin tieteenalojen rajat ylittäviä, kasvatus- ja yhteiskuntatieteitä yhdistäviä tapauslähtöisiä tutkimuksia. Tavoitteena niissä on analysoida yksittäisten pedagogisten lähestymistapojen ja innovatiivisten toimintamuotojen kautta laajempia koulutukseen ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä. Viimeisimpiä tutkimuskohteita ovat pedagogiset käytänteet, kuten Resonaarissa kehitetyt Kuvionuotit, väreihin ja muotoihin perustuva nuotinkirjoitusjärjestelmä, Riskiryhmä-yhtye ja myöhäisiän musiikkikasvatus sekä keskuksen toimintakulttuuri ja vaikutukset suomalaiseen musiikkikasvatusjärjestelmään. Myös Resonaarin konsertteihin osallistuneiden yleisöjen ja muusikoiden konserttikokemuksia ja niiden merkityksiä on tarkasteltu verkkokyselyjen ja haastattelujen avulla. 

Varsinaisen tutkimusyhteistyön ohessa ArtsEqual ja Helsingin yliopistoon kiinnittynyt Music for All -tutkijayhteisö järjestävät kaikille avoimia tutkimusseminaareja Resonaarissa. Lisäksi Resonaarin opiskelijat esiintyvät säännöllisesti ArtsEqual-hankkeen tapahtumissa. 

Musiikkikasvatus kaikille kuuluvana peruspalveluna 

Lähtökohtana ArtsEqual-hankkeen osatutkimuksissa on taiteiden ja taidekasvatuksen aseman vahvistaminen yhteiskunnassa ja käsittäminen kaikille kuuluvana peruspalveluna. Esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulma perustuu muun muassa YK:n kulttuurisiin oikeuksiin, jotka korostavat kaikkien oikeutta taiteeseen ja taidekasvatukseen. Yhdenvertaisuuden toteuttaminen edellyttää instituutiorajojen ylittämistä, olemassa olevien innovaatioiden tunnistamista ja uusien luomista sekä rakenteellisia muutoksia taiteen ja taidekasvatuksen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi ArtsEqual tuottaa tutkimusperustaisia toimenpide-ehdotuksia ja infopaketteja sekä poliittisille päättäjille että ammattilaisille sovellettavaksi esimerkiksi kasvatus- ja hoiva-aloilla. 

Toimenpide-ehdotusten lisäksi hankkeen verkkosivuilla on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimusryhmien toiminnasta ja julkaisuista sekä videotaltiointeja ArtsEqualin järjestämistä tapahtumista. Toimenpide-ehdotukset ja infopaketit laaditaan yhteistyössä vuorovaikutuskumppaneiden kanssa. Muita vuorovaikutuksen muotoja ovat muun muassa hankkeen tutkijoille ja vuorovaikutuskumppaneille järjestettävät ”oppimisjamit”, symposiumit ja seminaarit, studia generalia -luennot ja tutkimusta popularisoivat artikkelit. Vuorovaikutus ja vuoropuhelu ovat ArtsEqual-tutkimushankkeen lähtökohtia: uudet vuorovaikutuskumppanit ovat tervetulleita mukaan hankkeen kaikissa vaiheissa. 

 

ArtsEqual 

  • Konsortiopartnerit: Taideyliopisto (Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia), Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE, Turun yliopisto, Työterveyslaitos ja Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu.  
  • Kesto: 2015-2020 
  • Johtaja: Professori Heidi Westerlund, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia - Verkkosivut: www.artsequal.fi 

ArtsEqual-hankkeen tutkimusryhmät: 

  • Arts @School: kouluissa tapahtuva taidekasvatus 
  • Arts Education for All: taiteen perusopetuksen järjestelmä 
  • Arts in Health, Welfare and Care ja Socially Responsible Arts Institutions and Artists: taiteen yhteiskunnallinen vastuu 
  • Impacts of the Arts on Equality and Well-being: taiteen hyvinvointivaikutukset 
  • Visions – Systems Analysis and Policy Recommendations: hankkeen vaikutukset ja toimenpide-ehdotusten valmistelu 

Kirjoittaja: Sanna Kivijärvi on tutkija Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa ja ArtsEqual-hankkeen tutkimusryhmässä ”Arts Education for All.” Kirjoitus on tuotettu ArtsEqual-hankkeen tukemana (hankenumero 293199). 

Kuva: Resonaarin musiikkikoulun bändi Tähtien sota esiintymässä Resonaari soi-konsertissa. Helmi Uusitalo,2015.

 

ArtsEqual –tutkimushanke ja ”Meeting in Music” NordPlus Junior –projekti

Resonaari on ollut mukana ”Meeting in Music” –projektissa joka järjestettiin Baltian maiden ja Pohjoismaiden erityismusiikkikasvatuksen instituutioiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi vuosina 2015-2017. Projektin aikana paneuduttiin erityismusiikkikasvatuksen laatuun ja innovaatioihin jakamalla hyviä käytänteitä, käsittelemällä yksityiskohtaisesti opetusmenetelmiä ja vakiinnuttamalla systemaattinen kokemusten vaihto projektipartnereiden kesken.

ArtsEqualin tutkimusryhmä syventyy Resonaarin pedagogisiin lähetymistapoihin ja innovatiivisiin toimintamuotoihin ja linkittyy siten läheisesti  ”Meetin in Music” –projektin aihepiiriin. ArtsEqual –tutkimushanke esiteltiin Meeting in Music –projektin tulosten esittelytilaisuudessa (disseminaatiossa) keväällä 2017 Resonaarissa. 

NordPlus Junior -ohjelma

Projektin rahoittaja on NordPlus Junior –ohjelma. Se tukee Pohjoismaisten ja Baltian maiden koulujen ja instituutioiden välistä yhteistyötä, opettajavaihtoa ja oppilasvaihtoa. Ohjelman tavoitteena on edistää osallistujien aktiivista oppimista.

”Meeting in Music” –projektipartnerit

Latvia: Pavuls Jurjans Music School (projektin organisoija)

Suomi: HelsinkiMissio ry / Resonaari

Viro: Tolaram Foundation

Ruotsi: Music for All Sweden