×
HelsinkiMissio käyttää evästeitä varmistaakseen mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt käyttöehdot ja evästeiden käytön. Lue lisää ›
Hyväksy

Resonaarin innovaatiot

Resonaarin innovaatiot

 

Resonaarin musiikkikoulu, perustettu 1998

 • Musiikkikoulu on suunnattu kehitysvammaisille ja muille erilaisille oppijoille jotka eivät syystä tai toisesta pysty tai halua osallistua nk. normaaliin musiikiopetukseen.
 • Musiikkikoulu tarjoaa tavoitteellista, taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän täyttävää musiikinopetusta erilaisille oppijoille.
 • Musiikkikoulun syntymiseen ja toiminnan muotoutumiseen ovat vaikuttaneet kuvionuottimenetelmän kehittämishankkeet vuosina 1998-2005
 • Vuonna 2018 musiikkikoulussa opiskelee jo yli 300 oppilasta. Musiikkikoulun toiminta ja laajuus on ainutlaatuista kansainvälisestikin.
 • Lue lisää musiikkikoulusta.

 

Resonaarigroup

 • Erilaisten oppijoiden (ensisijaisesti kehitysvammaisten) ammattiorkesteritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen
 • Vuonna 2018 Resonaarigroup-yhtyeessä työskentelee neljä päätoimista, palkattua muusikkoa. Lisäksi yhtyeessä on kolme freelance-muusikkoa.
 • Muusikoiden työnkuva on laajentunut alun soittoharjoittelusta erityismusiikkikasvatuksen kouluttajiksi, musiikkitoiminnan vertaisohjaajiksi ja keikkamuusikoiksi.
 • Resonaarigroup on toiminnallaan määrittänyt uudelleen muusikkouden tasa-arvoa ja kehittänyt kehitysvammaisten muusikoiden työnkuvaa
 • Resonaarigroupista on tullut yksi Resonaarin toimintamuoto musiikkikoulun ja asiantuntijapalvelun rinnalle
 • Lue lisää Resonaarigroupista

 

Kuvionuotit® ja menetelmän kehityshankkeet 1998 alkaen

 • Resonaarin johtajan Kaarlo Uusitalon alkuperäisidean pohjalta Resonaarissa on jatkokehitettu kuvionuottimenetelmää jossa informaatio ilmaistaan geometrisilla muodoilla ja väreillä
 • nuotinkirjoitusmenetelmä, jonka avulla kaikki voivat osallistua soittamiseen
 • uudet sovellukset, viimeisimpänä kuvionuottisopellus trumpettiopetusta varten 2016-2017
 • Lue lisää kuvionuoteista

Kuvionuottimateriaali

 • Soita mitä näet - kirja
 • Nuottikirjat. Viimeisin, Hepokatti–lastenlaulua kuvionuoteilla julkaistiin syksyllä 2017. Kuvionuottikirjoja on aikaisemmin julkaistu neljä (Kuvionuotit 1-4). Nuottikirjojen kustantaja on Kehitysvammaliiton Opike.

Erilainen oppija musiikkitoiminnassa

 • Erityismusiikkikasvatussovellukset
 • Bänditoiminnan ja instrumenttiopetuksen sovellukset
 • Yksilö-, pari-, pienryhmä- ja bändiopetusmuotojen sovellukset.
 • Pariopettajuusmalli ryhmätoiminnassa

Kuvionuotit terapiassa ja kuntoutuksessa

 • Kuvionuotit musiikkipsykoterapiassa (mm. tarinasäveltäminen)
 • Neurokognitiivisen kuntoutuksen sovellukset (motoriikka ja rytmiikka)
 • Kuvionuotit tukea antavassa musiikkiterapiassa sekä arvioinnin osana
 • Rytminen puheterapia

Erityismusiikkikasvatus- ja musiikkikasvatussovellukset (yleinen ja erityisopetus)

 • erityismusiikkikasvatussovellukset
 • kohokuvionuotit (näkövammaisten kuvionuottisovellus)
 • bänditoiminnan ja instrumenttiopetuksen sovellukset
 • erityismusiikkikasvatus-käsitteen määrittely ja teoriataustan luominen

 

Resonaarissa kehitetyt toimintamuodot ja mallit

Kulttuurinen sosiaalityö

 • uuden käsitteen luominen ja linkitys vammaistutkimukseen: musiikkitoimintaan kiinnittymisen kautta henkilö siirtyy yhteiskunnan marginaalista kohti sen keskiötä aktiiviseksi toimijaksi – ”näkymätön muuttuu näkyväksi”
 • Kaikki soittaa –liike:  musiikkia hyödyntävän kulttuurisen sosiaalityön yläkäsite

Kulttuurivallankumous

 • erityisryhmiin kuuluvan henkilön nouseminen tasa-arvoiseksi taiteilijaksi muiden suomalaisten taiteilijoiden rinnalle  

Resonaarimalli

 • Resonaarin edustamaa toimintamallia ja –filosofiaa on alettu kutsua Resonaarimalliksi

Kaikki soittaa –musiikkipalvelut: osallistavat musiikkitapahtumat joita järjestetään

 • senioreille (vanhusten palvelukeskukset ja –talot)
 • erityisryhmiin kuuluville henkilöille (liikuntaesteiset, laitoksissa asuvat, koulut ja oppilaitokset)
 • sairaalahoidossa oleville, kotisairaanhoidon ja kotihoidon palvelujen piirissä oleville
 • muille ”unohdettujen” ryhmille:  Kaikki soittaa –partion voi kutsua vaikka omaan kotiin

Seniorit soittaa - bänditoimintamallin luominen

 • Seniori-ikäisten musiikkitoiminnan pilotointi ja kehittäminen
 • Sekä musiikkikoulun omana bänditoimintana että ulkopuolisille toimijoille esiteltynä toimintamallina

Soittokaveri-vapaaehtoistoiminta

 • Soittokaveri-vapaaehtoistoiminta on vakiintunut Resonaarin toimintamuoto.
 • Toiminnan yhteydessä on syntynyt tarve ja visio toiminnan laajentamisesta (esim. Soittokaveriryhmät ja Treenikaverimalli), sekä toiminnan laajentaminen uusille toimijakentille ja vertaistoimijoiden työmuodoksi.
 • Lue lisää soittokaveritoiminnasta

Resonaarin soittotriot

 • Resonaarin soittotriot on vapaaehtoistoiminnan kaveritoimintaan kehitetty musiikkitoiminnan muoto.
 • Toimintamallia on pilotoitu Pienperheyhdistyksen Mieskaveritoiminnan mieskaveri-pikkukaveri –pareille vuonna 2013 ja vastaava pilotti on käynnistynyt Helsingin kaupungin lastensuojelun kanssa.
 • Vuonna 2015 toimintaa pilotoitiin yhteistyössä HelsinkiMission Pelastakaa sukupolvi -hankkeen mentoritoiminnan yhteydessä.

Vertaisryhmätoiminta

 • Vuonna 2013 Resonaarissa toteutettiin kehitysvammaisten musiikkitoimijoiden vertaistoimintaan liittyvä musiikkijakson ohjauskokeilu. Kehitysvammaiset muusikot ohjasivat vertaisryhmäänsä kuuluvia henkilöitä. Tämän pohjalta arvioidaan mahdollisuutta kehittää laajemminkin osallisuutta tällä alueella uuden vertaistoimintamuodon kautta.

Erityismusiikkikasvatuksen käsikirja

 • Kansainvälinen Music for All –projekti 2009-2011
 • Resonaari osallistui Euroopan Unionin Baltic Interreg IV A –ohjelman Music for All –projektiin yhdessä virolaisen Tolaram Foundationin ja latvialaisten Riga City Councilin ja Pavuls Jurjans Music Schoolin kanssa vuosina 2009-2011.
 • Projektin tuloksena valmistui ”Erityismusiikkikasvatuksen käsikirja – Musiikki kuuluu kaikille”. Kirjaan kuuluu myös Music for All -DVD, jonka aineisto on kuvattu projektin aikana jokaisessa osallistujamaassa. Music for All -materiaalipaketti on tehty projektimaiden kielillä eli suomeksi, viroksi ja latviaksi sekä verkkomateriaalina englanniksi.

Musiikkiteknologia ja erityisrymät

 • Smartboard –ympäristön sekä iPadien käyttökokeilu erilaisten oppijoiden parissa
 • Yhteistyökumppanina Wihurin rahasto, mikä on mahdollistanut laitteiden hankintaa